I. Quy định và hình thức thanh toán

II. Chính sách vận chuyển, giao nhận

III. Chính sách đổi/trả và hoàn tiền

IV. Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thiết kế web bởi WebBNC.net